Tarieven

Telefonische informatie

Gratis

Zolang als wij nodig hebben

Intake

+

€ 70.-

60 minuten

In dit gesprek vertelt u de hulpvraag en andere vragen die u heeft, ik leg een en ander uit over kunstzinnige therapie. Het is een wederzijds kijken of uw hulpvraag bij mij op zijn plek is.

Sessie beeldende kunstzinnige therapie

+

€ 70.-

60 minuten

Een consult is 60 minuten. De consulten zijn één keer in de week. Afspraken die minder dan 24 uur tevoren afgezegd worden of niet nagekomen worden, breng ik in rekening. Voor kinderen zijn de schoolvakanties vrij, voor volwassenen is dit in overleg.

Gesprekken met ouders, familie of voogden

+

€ 70.-

60 minuten

Hierbij gaat het om evaluatie of eindgesprekken met ouders van kinderen die in therapie bij mij zijn (geweest) of familie van mensen die niet zelfstandig een evaluatie of eindgesprek kunnen voeren.

Beeldende therapie vergoeding?

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de beeldende kunstzinnige therapie via het aanvullende pakket omdat de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten erkend is door de zorgverzekeraars. Op de site van Zorgwijzer Antroposofische geneeswijzen vergoeding (update: 2023) - Zorgwijzer kunt u gemakkelijk een indruk krijgen. Wilt u meer weten dan checkt u uw polis of neemt contact op met uw zorgverzekeraar. In 2021 zal de juiste term voor de therapie bij zorgverzekeraars nog beeldende kunstzinnige therapie zijn. Voor 2022 zal zeer waarschijnlijk dat veranderen in beeldende therapie-AG.

Als u contact opneemt met uw ziektekostenverzekeraar dan vermeldt u:

  • dat ik als beeldend kunstzinnig therapeut met mijn bedrijf Kairos kunstzinnige therapie aangesloten ben bij de koepelorganisatie NVAZ vanuit de NVV-AG (voorheen NVKToag).
  • AGB-code zorgverlener 90-040004, AGB-code praktijk 90-18449
  • De prestatiecode is 24502

De verschillende ziektekostenverzekeraars vragen namelijk verschillende dingen, vandaar bovenstaande opsomming.