Heeft u een vraag of interesse dan kunt u mij mailen:

pauline@kairoskt.nl

Geregistreerd therapeut

Als beeldend therapeut ben ik geregistreerd in het Register Vaktherapie met aantekening AG waarmee ik aantoon te voldoen aan de geldende kwaliteitseisen en wetgeving. Tevens wordt daardoor de Beeldende Kunstzinnige Therapie / Beeldende Therapie-AG (gedeeltelijk) vergoed in het aanvullende pakket van veel zorgverzekeraars.

Wet- en regelgeving

In verband met de geldende wet- en regelgeving vind u hierbij in het kader van de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) mijn klachtenregeling en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) mijn privacyregeling.

Ik ben lid van:

Die is aangesloten bij twee koepels:

Tevens ben ik lid van:

Zowel voor de NVV-AG als de NVBT ben ik geregistreerd in het:

Ik ben daar onder nummer 111477 geregistreerd als vaktherapeut beeldend (voor de NVBT) én als vaktherapeut beeldend met aantekening AG (antroposofisch geïnspireerd) (voor de NVV-AG).

AGB-code Zorgverlener: 90-040004

AGB-code Praktijk: 90-18449

KvK nummer: 30272472