Wanneer heb je baat bij beeldende therapie?

Als je uit evenwicht bent kan beeldende kunstzinnige therapie helpen; vooral door te doen en te ervaren. Zodat je niet weer ‘de oude’ wordt, maar beter!

Soms zijn er soms hobbels in het leven waar je niet zelf over heen komt waardoor je uit evenwicht bent. Beeldende kunstzinnige therapie kan dan helpen door te ‘doen’. Het spreekt je aan in wat je kunt, het zelfgenezende vermogen wordt opgewekt.

Nat in nat schilderij.

Hoe werkt beeldende therapie?

De beeldende kunstzinnige therapie is geïnspireerd op het antroposofisch mensbeeld. Dit houdt in dat er vanuit verschillende uitgangspunten naar de mens gekeken wordt, niet alleen biologisch-medisch, of alleen psychisch. Er wordt heel concreet ook gekeken vanuit “denken, voelen en doen’ of ‘lichaam, ziel en geest’ of ‘lichaam, vitaliteit, gevoelswereld en het ik’ (de zingeving, spiritualiteit van het eigen bestaan), een en ander ingebed in de eigen biografie. Ervan uitgaande dat ieder mens met het eigen pad in het leven, iets toevoegt aan de wereld en de mensheid.

Boetseerwerk in verschillende vormen.

Niks zweverigs, maar juist behulpzaam om te samen te kijken waar het bij jou stokt: zit je teveel in je hoofd, of doe je van alles, maar waartoe en waarvoor?

Nat in nat schilderij.

Naar beeldende kunstzinnige therapie is onderzoek gedaan en voor de behandeling van angst is een eerste aanzet naar wetenschappelijk bewijs geleverd door dr. Annemarie Abbing (Art therapy & anxiety | Scholarly Publications (universiteitleiden.nl)).

Beeldende kunstzinnige therapie en beeldende therapie-AG

Vanaf 1 juli 2021 is beeldende kunstzinnige therapie anders heten; Beeldende Therapie-AG (Antroposofisch Geïnspireerd). De beroepsvereniging de NVKToag (Nederlandse Vereniging Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag) gaat dan namelijk verder als NVV-AG (Nederlandse Vereniging Vaktherapie-Antroposofisch Geïnspireerd). We sluiten daarmee aan bij de landelijke Federatie Vaktherapeutische Beroepen, waarmee we met behoud van identiteit en inhoud, in groter verband kunnen werken aan de belangenbehartiging, kwaliteitsbevordering en kennisinnovatie.

Stuur mij een mail voor vragen of een afspraak